Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Złote Gody w Gminie Bartoszyce

Pół wieku temu dziewięć par z Gminy Bartoszyce przyrzekło sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – mimo wielu lat nie wygasło.
 
24 marca 2023 roku w Domu Kultury w Bezledach Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha wszystkim parom obchodzącym zaszczytne, Złote Gody wręczył medale Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilaci otrzymali również list z gratulacjami od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.
 
Wójt pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za długie pożycie małżeńskie oraz za przykład dla młodego pokolenia:
- 50 – ta rocznica wspólnie przeżytych lat to wspaniały przykład do naśladowania dla Waszych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wieloletnim wspólnym życiem świadczycie, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. To właśnie dlatego Jubileusz Złotych Godów cieszy się tak wielkim poważaniem i szacunkiem społecznym.
 
Odznaczone pary:
 • Roman i Danuta Budni
 • Lucjan i Katarzyna Dzida
 • Hilary i Alicja Konopaccy
 • Jan i Bogumiła Leczyccy
 • Wacław i Wanda Magnuszewscy
 • Józef i Teresa Mężyńscy
 • Władysław i Wiesława Mieszkowscy
 • Szczepan i Jadwiga Sołtysiuk
 • Stanisław i Danuta Wszoła
Wszystkich szacownym jubilatów przybyłych na wspólną uroczystość zaproszono na słodki poczęstunek, kawę lub herbatę. Przy stole słychać było wspomnienia i przepisy na długi związek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Złote Gody

Gminny Jarmark Wielkanocny

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bartoszyce!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Jarmarku Wielkanocnym, zarówno w roli wystawców jak i kupców.

Zwiedzający mogą liczyć na bogatą ofertę rękodzieła i wiele atrakcji związanych z tradycjami świąt Wielkiejnocy. Nie powinno zabraknąć również pachnących wędzonek, czy innych przysmaków kulinarnych.
 
REJESTRACJA WYSTAWCÓW
Swoje stoiska można zgłaszać w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bezledach:
 • osobiście,
 • drogą mailową - centrum@gmina-bartoszyce.pl
 • bądź telefonicznie - 89 761 57 65
Serdecznie zapraszamy!
 

„NAJDŁUŻSZA PALMA WIELKANOCNA”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NAJDŁUŻSZA PALMA WIELKANOCNA”
 
ORGANIZATOR:
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Bartoszyce.
2. Przeprowadzenie konkursu powierza się Gminnemu Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
 
CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.
2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Promocja dorobku kulturowego.
5. Rozbudzanie inwencji twórczej uczestników.
6. Promowanie sołectw, które w swoich działaniach dążą do kształtowania otwartej i społecznej postawy oraz wspierają aktywność swoich mieszkańców.
7. Rozbudzanie inwencji twórczej.
8. Integracja i budowanie lokalnej tożsamości.
 
ZADANIE KONKURSOWE:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
2. Palma nie ma ograniczeń wymiarowych.
3. Materiały służące do jej wykonania powinny być naturalne, np. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki. Nie dotyczy to stelażu palmy.
4. Dodatkowe, dozwolone, elementy dekoracyjne to: wstążki, bibuła.
5. Minimalna długość palmy powinna wynosić 100 cm.
6. Konstrukcja palmy musi być możliwa do łatwego transportu i montażu.
 
WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do Sołectw Gminy Bartoszyce.
2. Konkurs nie jest adresowany do osób indywidualnych.
 
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy.
2. Metryczka musi zawierać nazwę sołectwa.
 
OCENA PRAC:
1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem,
a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich prac.
 
Jurorzy oceniając prace wezmą pod uwagę:
1. Zgodność z regulaminem.
2. Pomysłowość i inwencję twórczą.
3. Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.
4. Długość palmy.
5. Estetykę.
6. Zastosowanie elementów tradycyjnych.
7. Oryginalność.
8. Wkład pracy.
9. Staranność.
10. Wykorzystanie darów natury.
11. Palma nie będzie oceniana pod względem wielkości.
12. Każde sołectwo może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Komisja konkursowa w dniach 30-31.03.2023 r. dokona wizytacji w zgłoszonych sołectwach oraz oceni wykonane prace.
 
2. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają bony podarunkowe o wartości:
- I miejsce – 800,00 zł
- II miejsce – 700,00 zł
- III miejsce – 500,00 zł
 
Pozostałe sołectwa otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.
 
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 2 kwietnia 2023 roku podczas Gminnego Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach o godzinie 11:00.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujące zdanie ma Organizator Konkursu.
2. Sołectwo, które zgłasza palmę do Konkursu zezwala na jego publiczną prezentację podczas Gminnego Jarmarku Wielkanocnego na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o palmach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.

Załączniki

Door-to-Door

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
 
Gmina Bartoszyce z dniem 04.10.2021r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
 
Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom gminy Bartoszyce integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz zdrowotnej.
Gmina świadczy usługę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego polegający na transporcie ww osób do: placówek zdrowia, placówek aktywizacji społecznej czy placówek edukacyjnych. Z usługi mogą skorzystać pełnoletnie osoby niemobilne ze względu na stan zdrowia.
 
Osoby korzystające z usługi, a potrzebujące wsparcia opiekuna mogą skorzystać z pomocy asystenta zatrudnionego w ramach projektu, bądź wskazanego przez nich opiekuna. Usługa realizowana jest przez 5 dni w tygodniu od (poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00.
Gmina w ramach projektu zakupiła 9-osobowy samochód Ford Transit, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, posiada także dwa wózki inwalidzkie.
 
Zamówienia usługi można dokonać:
 • telefonicznie pod numer: 607-586-884 bądź (89)762-18-90 (od pon do pt w godz. 8:00-12:00)
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Wyślij e-mail
 • osobiście poprzez złożenie stosownych dokumentów (tj. karta zamówienia, oświadczenie o spełnianiu kryteriów oraz klauzula informacyjna RODO) w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce.
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01/09/2021r. - 30/04/2023r.
OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU: 01/05/2023r. - 31/05/2024r.

Załączniki

Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur

Szanowni Państwo!
 
Wolontariat na rzecz osób potrzebujących wsparcia i otoczenia lokalnego stanowi ważny element życia społecznego. Zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w działania wolontariackie daje wiele korzyści zarówno osobom świadczącym nieodpłatną pracę, jak
i grupom, instytucjom czy organizacjom z niej korzystającym, a także całemu środowisku lokalnemu. Rodzi się zarazem pytanie, czy wolontariat w naszym regionie jest rozwinięty w stopniu satysfakcjonującym, a także czy istniejące instrumenty prawne, organizacyjne
i finansowe dają odpowiednie podstawy do działania w tym zakresie.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie, którego głównym tematem będzie stan rozwoju wolontariatu w powiecie bartoszyckim oraz kierunki niezbędnych zmian w tym zakresie. W drugiej części spotkania poruszymy zaś istotną dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tematykę poprawnego przygotowania i rozliczania ofert na realizację zadań publicznych.
 
Spotkanie odbędzie się 30 marca 2023 r. (czwartek) w godzinach 10.00-12.30 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1, I piętro, sala sesyjna nr 120.
 
Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenia ESWIP, które wspólnie prowadzą badania wolontariatu w naszym regionie w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur”, a także wspierają rozwój potencjału i kompetencji liderów w różnych obszarach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
 
Spotkanie poprowadzą: Joanna Glezman, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Izabela i Marek Jurzyńscy, animatorzy ze Stowarzyszenia ESWIP.
 
Serdecznie zapraszamy.

Przekazanie pojazdu pożarniczego OSP w Galinach

20 marca przed remizą w Galinach odbyło się oficjalne przekazanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśnieczego.
 
Podczas uroczystej zbiórki druhowie z Galin odebrali akt przekazania, dokumenty i kluczyki do nowej Scanii. Pojazd został poświęcony, a następnie Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha wraz z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dokonali aktu przekazania.
 
Ponadto w uroczystej zbiórce uczestniczyli Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha, strażacy ochotnicy z Galin, Wojciech, Bezled, Łabędnika i Kinkajm oraz zaproszeni goście, między innymi:
 • Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
 • nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,
 • Marcin Kazimierczuk – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • druh Zygmunt Pampuch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bartoszycach
 • Jan Zbigniew Nadolny – Starosta Bartoszycki,
Samorządowcy, duchowieństwo, przedstawiciele służb i instytucji oraz podmiotów współpracujących.
 
Wartość pojazdu gaśniczego na podwoziu Scania 4x4 to 1.240.578 złotych. Z budżetu Gminy Bartoszyce na zakup pojazdu przeznaczono 640.578 złotych, a pozostałą część sfinansowano z budżetu państwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36Galeria zdjęć: Przekazanie pojazdu pożarniczego OSP w Galinach

Spotkanie Wójta Gminy Bartoszyce Pana Andrzeja Dychy z Sołtysami

17 marca 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej Nalikajmach, odbyło się spotkanie Wójta Gminy Bartoszyce Pana Andrzeja Dychy z Sołtysami, a okazją do tego wydarzenia był, niedawno obchodzony Dzień Sołtysa.
 
Miejsce spotkania, to jedna z dziewięciu kapitalnie odremontowanych już świetlic, wyposażona w dobrze urządzoną kuchnię oraz wyposażona w sprzęt multimedialny.
 
Tematami poruszonymi podczas spotkania, były trwające i zakończone inwestycje w gminie, sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2022 r. oraz przedstawienie osiągnięć poszczególnych Sołectw i podsumowanie wydarzeń kulturalnych, inicjowanych przez Sołtysów, a organizowanych na terenie ich Sołectw.
 
Pan Wójt, wręczył wszystkim przybyłym listy z podziękowaniem za trud i wysiłek w pracę na rzecz Gminy, oraz przygotowane na tę okazję upominki.
 
Sołtysom dziękujemy za przybycie i życzymy, by satysfakcja z pełnionej funkcji towarzyszyła w codziennej pracy i działalności społecznej.
Podziękowania składamy również Sołectwu Nalikajmy, z Sołtysem Panem Jackiem Bała na czele, za pomoc w przygotowaniu tego święta.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: Spotkanie Wójta Gminy Bartoszyce z Sołtysami

Wizyta strażaków w Rumunii

W dniach 24.02-03.03.2023 r. grupa strażaków z terenu Gminy Bartoszyce, której przewodził Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha, wspólnie z grupą francuskich strażaków z Plœuc-L’Hermitage, udała się do Alba Iulia w Transylwanii (Rumunia). Celem tego spotkania była wymiana doświadczeń z rumuńskimi kolegami w kwestii rekrutacji strażaków ochotników na obszarach wiejskich. Delegacja ta odbywała się w ramach projektu Erasmus+ „Szkolenie i rekrutacja strażaków na obszarach wiejskich”.
 
W programie znalazły się wizyty w kilku remizach ochotniczej straży pożarnej Okręgu Alba m.in. w Sebeș, Zlatna i Teiuș. Nasi strażacy mogli zapoznać się z historią i umiejscowieniem ochotniczych formacji w krajowych strukturach ratowniczych, wyposażeniem remiz oraz sposobami realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych.
 
2 marca odbyła się natomiast prezentacja jednostki wojskowej straży pożarnej w mieście Alba Iulia. Uczestnicy projektu mogli zapoznać się ze sprzętem używanym przez rumuńską straż pożarną podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz pozostałym specjalistycznym wyposażeniem używanym przy usuwaniu różnych rodzajów zagrożeń. Jednym z podstawowych zadań rumuńskiej straży pożarnej jest ratownictwo medyczne. Szczególne zainteresowanie zebranych dotyczyło systemu zunifikowanych kontenerów, zawierających wyposażenie dedykowane dla konkretnego rodzaju zagrożeń. Zgodnie z założeniami planów modernizacyjnych kontenery takie są lub będą na wyposażeniu jednostek straży pożarnej zlokalizowanych w stolicach wszystkich krajowych okręgów.
 
Punktem kulminacyjnym była ceremonia, która odbyła się 28 lutego br. z okazji 90 lat ustanowienia „Dnia Ochrony Cywilnej w Rumunii”. Polscy i francuscy strażacy ochotnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obchodach tego święta m.in. uczestniczyli w defiladzie wieńczącej obchody wspomnianego święta.
 
 
fot. ISU Alba, Star Transmission & Star Assembly

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Wizyta strażaków w Rumunii

Zmiana numeracji porządkowej budynków z urzędu w miejscowości Borki.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Bartoszyce otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.  
 
Całkowity koszt programu w 2023 r. wynosi:
105 625,08 zł
 
Kwota dofinansowania programu w 2023 r.  wynosi:
105 625,08 zł
 
Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.
 
Cel programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
 
Realizacja programu:
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Usługę asystenta zaplanowano  dla 6 osób, w tym 3 osoby  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoby z niepełnosprawnością sprzężona oraz 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Ma również za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 
 Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH
POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 62

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin