Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Inwestycje lokalne

„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH
„Przebudowa budynku SP w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej”
Dofinasowanie w wysokości 2 500 000 zł
 
Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona termomodernizacja, modernizacja c.o. i c.w.u., dostosowanie pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania DPS, w szczególności osób starszych i schorowanych.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin