Aktualności

Door-to-Door

  • 21-03-2023
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
 
Gmina Bartoszyce z dniem 04.10.2021r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
 
Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom gminy Bartoszyce integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz zdrowotnej.
Gmina świadczy usługę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego polegający na transporcie ww osób do: placówek zdrowia, placówek aktywizacji społecznej czy placówek edukacyjnych. Z usługi mogą skorzystać pełnoletnie osoby niemobilne ze względu na stan zdrowia.
 
Osoby korzystające z usługi, a potrzebujące wsparcia opiekuna mogą skorzystać z pomocy asystenta zatrudnionego w ramach projektu, bądź wskazanego przez nich opiekuna. Usługa realizowana jest przez 5 dni w tygodniu od (poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 15:00.
Gmina w ramach projektu zakupiła 9-osobowy samochód Ford Transit, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, posiada także dwa wózki inwalidzkie.
 
Zamówienia usługi można dokonać:
  • telefonicznie pod numer: 607-586-884 bądź (89)762-18-90 (od pon do pt w godz. 8:00-12:00)
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Wyślij e-mail
  • osobiście poprzez złożenie stosownych dokumentów (tj. karta zamówienia, oświadczenie o spełnianiu kryteriów oraz klauzula informacyjna RODO) w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce.
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01/09/2021r. - 30/04/2023r.
OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU: 01/05/2023r. - 31/05/2024r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki