Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

NA TERENIE PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W BARTOSZYCACH

 

REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W BARTOSZYCACH

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY

W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W BARTOSZYCACH

 

 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W BARTOSZYCACH

 

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W BARTOSZYCACH NA LATA 2013 - 2018

 

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 1 W BARTOSZYCACH

ROK SZKOLNY 2015/2016