Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Gmina Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.
Nazwa zadania: „Stawiamy czoła przyczynom przestępczości w naszej gminie”
Dofinansowani: 5 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 5 000,00 zł
W ramach projektu planuje się spotkania, organizowane w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach, których szczegółowy przebieg odbędzie się po konsultacji i przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach. Odbiorcami będą mieszkańcy Gminy Bartoszyce. W trakcie spotkań omówiona zostanie tematyka dotycząca zapobiegania negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, jak również towarzyszące temu zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci i dorosłych.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiony zostanie sprzętu treningowy (orbitrek magnetyczny, bieżnia, steppery do aerobiku, rower stacjonarny), który udostępniony zostanie uczestnikom pikniku w dniu wydarzenia, po nim przekazany zostanie Kole Gospodyń Wiejskich w Wirwiltach, a ono udostępni sprzęt mieszkańcom po to, by motywował do spotkań treningowych w świetlicy wiejskiej.
 

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin