Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur

Szanowni Państwo!
 
Wolontariat na rzecz osób potrzebujących wsparcia i otoczenia lokalnego stanowi ważny element życia społecznego. Zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w działania wolontariackie daje wiele korzyści zarówno osobom świadczącym nieodpłatną pracę, jak
i grupom, instytucjom czy organizacjom z niej korzystającym, a także całemu środowisku lokalnemu. Rodzi się zarazem pytanie, czy wolontariat w naszym regionie jest rozwinięty w stopniu satysfakcjonującym, a także czy istniejące instrumenty prawne, organizacyjne
i finansowe dają odpowiednie podstawy do działania w tym zakresie.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie, którego głównym tematem będzie stan rozwoju wolontariatu w powiecie bartoszyckim oraz kierunki niezbędnych zmian w tym zakresie. W drugiej części spotkania poruszymy zaś istotną dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tematykę poprawnego przygotowania i rozliczania ofert na realizację zadań publicznych.
 
Spotkanie odbędzie się 30 marca 2023 r. (czwartek) w godzinach 10.00-12.30 w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1, I piętro, sala sesyjna nr 120.
 
Wydarzenie odbędzie się z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenia ESWIP, które wspólnie prowadzą badania wolontariatu w naszym regionie w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur”, a także wspierają rozwój potencjału i kompetencji liderów w różnych obszarach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.
 
Spotkanie poprowadzą: Joanna Glezman, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Izabela i Marek Jurzyńscy, animatorzy ze Stowarzyszenia ESWIP.
 
Serdecznie zapraszamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin