Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

„NAJDŁUŻSZA PALMA WIELKANOCNA”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NAJDŁUŻSZA PALMA WIELKANOCNA”
 
ORGANIZATOR:
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Bartoszyce.
2. Przeprowadzenie konkursu powierza się Gminnemu Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
 
CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.
2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Promocja dorobku kulturowego.
5. Rozbudzanie inwencji twórczej uczestników.
6. Promowanie sołectw, które w swoich działaniach dążą do kształtowania otwartej i społecznej postawy oraz wspierają aktywność swoich mieszkańców.
7. Rozbudzanie inwencji twórczej.
8. Integracja i budowanie lokalnej tożsamości.
 
ZADANIE KONKURSOWE:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
2. Palma nie ma ograniczeń wymiarowych.
3. Materiały służące do jej wykonania powinny być naturalne, np. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki. Nie dotyczy to stelażu palmy.
4. Dodatkowe, dozwolone, elementy dekoracyjne to: wstążki, bibuła.
5. Minimalna długość palmy powinna wynosić 100 cm.
6. Konstrukcja palmy musi być możliwa do łatwego transportu i montażu.
 
WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do Sołectw Gminy Bartoszyce.
2. Konkurs nie jest adresowany do osób indywidualnych.
 
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy.
2. Metryczka musi zawierać nazwę sołectwa.
 
OCENA PRAC:
1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem,
a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich prac.
 
Jurorzy oceniając prace wezmą pod uwagę:
1. Zgodność z regulaminem.
2. Pomysłowość i inwencję twórczą.
3. Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.
4. Długość palmy.
5. Estetykę.
6. Zastosowanie elementów tradycyjnych.
7. Oryginalność.
8. Wkład pracy.
9. Staranność.
10. Wykorzystanie darów natury.
11. Palma nie będzie oceniana pod względem wielkości.
12. Każde sołectwo może zgłosić do Konkursu tylko jedną palmę.
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Komisja konkursowa w dniach 30-31.03.2023 r. dokona wizytacji w zgłoszonych sołectwach oraz oceni wykonane prace.
 
2. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają bony podarunkowe o wartości:
- I miejsce – 800,00 zł
- II miejsce – 700,00 zł
- III miejsce – 500,00 zł
 
Pozostałe sołectwa otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.
 
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 2 kwietnia 2023 roku podczas Gminnego Jarmarku Wielkanocnego organizowanego na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach o godzinie 11:00.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujące zdanie ma Organizator Konkursu.
2. Sołectwo, które zgłasza palmę do Konkursu zezwala na jego publiczną prezentację podczas Gminnego Jarmarku Wielkanocnego na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o palmach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin